Templates/examples/templates/ajax

Fra Shoporama dokumentation
Skift til: Navigation, Søgning

Ajax-kaldet til shoppen fungerer grundlæggende ved at man kalder /ajax på sin shop, og tilføjer en række GET-argumenter til URL'en. Ud fra hvad man spørger om, så returnerer serveren et array af produkter der matcher ens forespørgsel.

Ved nogle argumenter er det muligt, at tilføje flere værdier. Disse skal altid adskilles af en pipe.

Ex:

/ajax?categories=15|16|17&price_range=10|100&sort=price&sort_order=asc&attribute_tags_in_stock=L|M

Argumenter

search

tekst

price_range

fra|til

categories

id|id|id

suppliers

id|id|id

exclude

1 eller 0. Angiver om der skal stå 'og' eller 'eller' mellem kategorierne fra categories

sort

popular, weight, name, price

sort_order

asc eller desc

limit

Tal

offset

Tal

attribute_values

Attribute values seperated by |

force_categories

Categories that must be present - seperated by |


meta

Meta values to be returned

Resultat

product_id

name

description

list_description

sale_price

real_price

price

price_dk

approx_shipping

delivery_time

delivery_time_not_in_stock

url

stock

stock_string_da

thumbnail

200x200 som default. overskriv ved at bruge img_w og img_h.

variant_stock

array af varianter og deres lagerstatus i hhv name og cnt felterne.

meta_values

Kode eksempler

For at hente tags ud:

<{assign var="profile" value=$product->getProfile()}>
<{assign var="attr" value=$profile->getAttributeList()}>
<{section name="j" loop=$attr}>
	<{if $attr[j]->getIsVariant()}>
		<{assign var="atags" value=$attr[j]->getTags()}>
		<{$atags|@var_dump}>
	<{/if}>
<{/section}>